Algemeen

Wij zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wij zijn allen lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland die onze belangen behartigd en ons informeert over de laatste relevante ontwikkelingen.

Daarnaast zijn we aangesloten bij de Vrijgevestigde Ergotherapeuten Gelderland (VEG).

De praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09208118.

Links

 

Klachtenregeling

Bent u ontevreden over een behandeling of heeft u een klacht? Graag gaan we met u het gesprek aan. Mocht dit niet de gewenste uitkomst geven, dan volgen we de klachtenregeling paramedici.

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze klanten/cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Wij raden u aan het privacyreglement goed te lezen. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar.