Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten in eigen woon- leef- en werkomgeving.

Wanneer u als gevolg van ziekte, ongeval, over- of onderbelasting, handicap of ouderdomsverschijnselen uw dagelijkse activiteiten niet meer naar tevredenheid kunt uitvoeren, kunt u bij een ergotherapeut terecht.

Ergotherapie richt zich vooral op het samen zoeken naar oplossingen voor problemen, die u ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hierbij staat niet zozeer de ziekte of aandoening centraal, maar vooral de praktische gevolgen daarvan.

Praktische voorbeelden

…Als u moeite krijgt met de dagelijkse activiteiten…

  • Zelfverzorging: problemen met betrekking tot eten, drinken, wassen, kleden, tanden poetsen, haren kammen, organisatie van verschillende taken
  • Verplaatsen: problemen bij omdraaien in bed, opstaan uit een stoel, bij het lopen, gebruik van loophulpmiddelen of rolstoel, gebruik van het openbaar vervoer, autorijden
  • Productiviteit (werk, huishouden): problemen bij het uitvoeren van taken op uw werk tengevolge van bijvoorbeeld gewrichtsproblemen, rugklachten. Problemen bij het bereiden van maaltijden, de was verzorgen, boodschappen doen, schoonmaken, verzorgen van familieleden
  • Ontspanning: problemen bij het uitoefenen van hobby’s zoals bijvoorbeeld kaarten, lezen, puzzelen, schrijven, schilderen, tuinieren. Problemen bij het onderhouden van sociale contacten
  • Cognitie: geheugenproblemen, moeite met dagindeling, moeite met het planmatig uitvoeren van taken
  • Hulpmiddelen: problemen bij het aanvragen van hulpmiddelen, woningaanpassingen, het besturen van een elektrische rolstoel of scootmobiel (training nodig)